Property / egenskaper

På den fjärde och sista nivån hittar man alla egenskaper som en funktioner har:

mrc/pkin-sj06/signal/main

Dessa egenskaper/ämnen ska tidigare ha definierats i funktionens ämne mrc/[id]/[node]/$properties.

Om det exempelvis står approach funktionens ämne mrc/pkin-sj06/signal/$properties står exempelvis betyder det alltså att det finns en egenskap i funktionen som motsvaras av ämnet:

mrc/pkin-sj06/signal/$properties → ""approach"
mrc/pkin-sj06/signal/approach

Attribut

Varje egenskap kan ha några olika attribut som informerar om den mer i detalj. Följande attribut finns för en egenskap:

mrc/pkin-sj06/signal/approach/$name
mrc/pkin-sj06/signal/approach/$datatype
  • $name är det mer läsvänliga namnet på egenskapen. Exempelvis "Växelomläggning" eller "Signalbild"
  • $datatype beskriver vilken typ av data som kan läsas från och/eller skickas till egenskapen. Vilka egenskaper som kan förekomma finns att läsa i Konventionen. Exempelvis "string" eller "boolean".

Några exempel

I MJ-sammanhang behöver man sällan ha så många olika egenskaper på en funktion, men det varierar förstås. Här är några vanliga egenskaper tagna från MRCs förslag till funktioner för modelljärnväg::

mrc/[id]/turnout/2turnout/
mrc/[id]/turnout/3turnout/
mrc/[id]/turnout/4turnout/
mrc/[id]/signal/main
mrc/[id]/signal/approach
mrc/[id]/signal/dwarf
mrc/[id]/button/push
mrc/[id]/button/switch
mrc/[id]/button/slide
mrc/[id]/block/direction
mrc/[id]/block/detection
mrc/[id]/block/velocity
mrc/[id]/block/trainid
mrc/[id]/output/digital/
mrc/[id]/output/analog/
mrc/[id]/output/ws2811b/
mrc/[id]/input/digital/
mrc/[id]/input/analog/