MRC

Model Rail Control

Lite förenklat kan man säga att MRC är ett sätt för alla typer av datorer att hämta och lämna meddelanden. Genom att göra detta på ett standardiserat sätt, får man en kommunikation mellan datorerna.

Denna kommunikation kan man sedan använda till att exempelvis styra allt från växlar till husbelysning på en modelljärnväg eller modulbana. Inspirationen kommer mycket från det som kallas IoT - Internet of Things, där man tänker sig att alla saker kan kommunicera med varandra.

[object Object]

Öppen hård- och mjukvara

Alla program, all dokumentation och all hårdvara släppt under öppna licenser. Använd fritt, så länge du delar med dig av ändringar.

[object Object]

Flexibel standard

En väl definierad standard ger var och en frihet att bygga egna lösningar som fungerar tillsammans med alla andra.

[object Object]

Väl dokumenterad

En tydlig konvention med bra dokumentation och exempel gör det lätt att komma igång och förenklar ditt arbete.