Översikt

I den här avdelningen samlas all information kring de olika enheter som vi tagit fram till MRC. Här under Allmänt finns även en del generell information som gäller mer eller mindre alla enheter.

Gör-det-själv

Hela MRC-projektet är tänkt för gör-det-självaren och det kan krävas lite pyssel för att få ihop de olika enheterna. Att få till enheter precis som de är tänkta, kan kräva både 3D-utskrifter, mönsterkort, lödning och att ladda programnvara. Inget av detta är speciellt svårt och det finns instruktioner, men räkna med att lägga lite tid på enheterna för att få det som du vill.

3D-utskrifter

Att göra 3D-utskrifterna är oftast inte nödvändigt. I de flesta fall så är det lådor och monteringsmateriel som behöver skrivas ut, men dessa kan ordnas på annat sätt.

Underlagen för all hårdvara finns i ett Github repository.

Mönsterkort

Underlagen till mönsterkorten finns att ladda hem och det är relativt enkelt att beställa egna via nätet. Men även här går det att göra egna kopplingar på experimentkort eller i vissa fall bara löda ihop sakerna ändå.

Underlagen för alla mönsterkort finns i ett Github repository.

Elektronik

Det mesta av elektroniken finns att köpa på exempelvis Electrokit, Swech-trading, ELFA eller Lawicel. Förutom kretskortsdatorn är det ganska enkla grejor som behövs.

När det gäller kretskortsdatorn är enheterna just nu gjorda kring Wemos D1 eller kloner. Men det är inte så svårt att anpassa mjukvara och inställningar så det passar till många andra kretskortsdatorer i Arduino-familjen.

Programvara

Det sista som behövs är en programvara som ser till att allt du kopplat ihop gör som du önskar. Här kan man naturligvis även göra sina egna program, kanske med utgångspunkt från de färdiga. Lämpligast är förstås ändå att ladda hem de färdiga programvaror som finns här hos MRC och ladda upp dem på kretskortsdatorn.

De flesta programvaror har några inställningar som måste sättas, exempelvis enheternas identitet på nätverket. Det är inte så svårt att göra och varje enhet har dokumenterat vad som behöver ställas in. Har du djupare kunskaper om programmering, kan du förstås ändra ännu mer i programmen och anpassa dem till just dina behov.