Block

När det gäller blockdetektering finns det inga kommandon. Ett block är ju endast en avkänning, men det kan vara flera olika typer av avkänning.

Enkel blockavkänning

Den enklaste typen av blockavkänning är den som enbart känner av om det finns något på spåret eller inte:

mrc/[id]/[node]/$type → "blockdetect"

De ämnen som då måste finnas för respektive block är dessa:

mrc/[id]/[node]/detection
mrc/[id]/[node]/detection/set

Meddelanden som används för detection är:

mrc/[id]/[node]/detection → "free"
mrc/[id]/[node]/detection → "occupied"

free när inget tåg finns i blocket

occupied när ett tåg finns i blocket

Blockavkänning med riktning

En lite mer avancerad typ av blockavkänning är den som både kan känna av om det finns något på spåret eller inte samt meddela vilken riktning tåget har.

mrc/[id]/[node]/$type → "blockdirection"

De ämnen som då måste finnas för respektive block är dessa:

mrc/[id]/[node]/detection
mrc/[id]/[node]/detection/set
mrc/[id]/[node]/direction
mrc/[id]/[node]/direction/set

Det betyder att detta block både kan känna av att det är upptaget och i vilken riktning tåget åker. Meddelanden som används för detection är:

mrc/[id]/[node]/detection → "free"
mrc/[id]/[node]/detection → "occupied"

free när inget tåg finns i blocket

occupied när ett tåg finns i blocket

och för direction (en funktion som kanske inte alltid finns):

mrc/[id]/[node]/direction → "up"
mrc/[id]/[node]/direction → "down"
mrc/[id]/[node]/direction → "unknown"

up ena riktningen (går inte att säga vilken)

down andra riktningen (går inte att säga vilken)

unknown för att indikera att riktning inte kan kännas av.

Blockavkänning med riktning & hastighet

En blockavkänning som både kan känna av om det finns något på spåret eller inte samt meddela vilken riktning tåget har, skulle även kunna beräkna hastigheten på tåget. Ett sådant block har då typen:

mrc/[id]/[node]/$type → "blockspeed"

De ämnen som då måste finnas för respektive block är dessa:

mrc/[id]/[node]/detection
mrc/[id]/[node]/detection/set
mrc/[id]/[node]/direction
mrc/[id]/[node]/direction/set
mrc/[id]/[node]/speed
mrc/[id]/[node]/speed/set

Det betyder att detta block både kan känna av att det är upptaget och i vilken riktning tåget åker. Meddelanden som används för detection är:

mrc/[id]/[node]/detection → "free"
mrc/[id]/[node]/detection → "occupied"

free när inget tåg finns i blocket

occupied när ett tåg finns i blocket

och för direction (en funktion som kanske inte alltid finns):

mrc/[id]/[node]/direction → "up"
mrc/[id]/[node]/direction → "down"
mrc/[id]/[node]/direction → "unknown"

up ena riktningen (går inte att säga vilken)

down andra riktningen (går inte att säga vilken)

unknown för att indikera att riktning inte kan kännas av.

och för speed anges hastigheten i meter per sekund (m/s) som ett flyttal:

mrc/[id]/[node]/speed → 2,4