Signaler

Det finns ju ett flertal olika signaler och signalbilder. MRC har inte ambitionen att ta hänsyn till alla, utan försöker ta hänsyn till de mest användbara, svenska signalerna. Har du specialbehov så ger MRC alltid möjlighet till att skapa egna typer och varianter.

2- och 3-ljus huvudsignaler

När det gäller huvudsignaler med två eller tre ljus definieras två olika typer.

mrc/[id]/[node]/$type → "se2hsi"
mrc/[id]/[node]/$type → "se3hsi"

De ämnen som då måste finnas för respektive signal är dessa:

mrc/[id]/[node]/main
mrc/[id]/[node]/main/set

och de meddelanden som används är följande:

Meddelandese2hsise3hsiFörklaring
stopxxGer signalbild Stopp
fwd80xxGer signalbild Kör 80
fwd40slowxxGer signalbild Kör 40, varsamhet
fwd40sightxGer signalbild Kör på sikt

Har man då exempelvis en signal med två eller tre ljus, kan man sätta den till grön med följande ämne och meddelande:

mrc/[id]/signal/main/set → "fwd80"

När signalen slagit om, meddelar den sin status genom att skriva samma meddelande i sitt statusämne:

mrc/[id]/signal/main/ → "fwd80"

4- och 5-ljus huvudsignaler

När det gäller huvudsignaler med fyra eller fem ljus definieras också två olika typer.

mrc/[id]/[node]/$type → "se4hsi"
mrc/[id]/[node]/$type → "se5hsi"

Men när det gäller dessa signaler, skiljer man på hanteringen av för- och huvudsignalerna och de ämnen som då måste finnas för respektive signal är dessa:

mrc/[id]/[node]/main
mrc/[id]/[node]/main/set
mrc/[id]/[node]/approach
mrc/[id]/[node]/approach/set

och de meddelanden som används är följande:

Meddelandese4hsi mainse5hsi mainFörklaring
stopxxGer signalbild Stopp
fwd80xxGer signalbild Kör 80
fwd40slowxxGer signalbild Kör 40, varsamhet
fwd40shortxGer signalbild Kör 40, kort väg
Meddelandese4hsi approachse5hsi approachFörklaring
stopxxGer signalbild Vänta stopp
fwd80xxGer signalbild Vänta Kör 80
fwd40xGer signalbild Vänta Kör 40

Försignaler

När det gäller försignaler så definieras två olika typer:

mrc/[id]/[node]/$type → "se2fsi"
mrc/[id]/[node]/$type → "se3fsi"

De ämnen som då måste finnas för respektive signal är dessa:

mrc/[id]/[node]/approach
mrc/[id]/[node]/approach/set

och de meddelanden som används är följande:

Meddelandese2fsise3fsiFörklaring
stopxxGer signalbild Vänta stopp
fwd80xxGer signalbild Vänta Kör 80
fwd40xGer signalbild Vänta Kör 40