Växlar

Tvåvägsväxel

För växel med två lägen (vänster, höger eller Y) använder vi typen 2turnout:

mrc/[id]/[node]/$type → "2turnout"

De ämnen som då måste finnas för en tvåvägsväxel är dessa:

mrc/[id]/[node]/direction/
mrc/[id]/[node]/direction/set

och meddelanden som används är closed, thrown, toggle, moving och unknown, exempelvis:

mrc/[id]/turnout/direction/ → "closed"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "toggle"
mrc/[id]/turnout/direction → "moving"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "thrown"
mrc/[id]/turnout/direction → "unknown"

där meddelanden betyder följande:

thrown betyder att växeln ska lägga till sidospår

closed betyder att växeln ska lägga rakt

toggle betyder att växeln ska lägga om - till rakt om den är mot sidospår och tvärtom

moving betyder att växeln är under omläggning ()och inte tar emot nya kommandon)

unknown när växeln är i okänt läge, exempelvis direkt efter en start av enheten

Trevägsväxel

För växel med tre lägen (vänster, höger och rakt) använder vi typen 3turnout:

mrc/[id]/[node]/$type → "3turnout"

De ämnen som då måste finnas för en trevägsväxel är dessa:

mrc/[id]/[node]/direction/
mrc/[id]/[node]/direction/set

och meddelanden som används är left, right, closed, moving och unknown, exempelvis:

mrc/[id]/turnout/direction/set → "left"
mrc/[id]/turnout/direction/ → "right"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "closed"
mrc/[id]/turnout/direction → "moving"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "unknown"

där meddelanden betyder följande:

closed betyder att växeln ska lägga rakt

left betyder att en 3-vägsväxel ska läggas till sidospår vänster

right betyder att en 3-vägsväxel ska läggas till sidospår höger

unknown när växeln är i okänt läge, exempelvis direkt efter en start av enheten

Korsningsväxel

För en korsningsväxel med upp till fyra lägen använder vi typen 4turnout:

mrc/[id]/[node]/$type → "4turnout"

De ämnen som då måste finnas för en korsningsväxel är dessa:

mrc/[id]/[node]/[property]/
mrc/[id]/[node]/[property]/set

och meddelanden som används är ???, ???, ???, ???, moving och unknown, exempelvis:

mrc/[id]/turnout/direction/ → "?"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "?"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "?"
mrc/[id]/turnout/direction/ → "?"
mrc/[id]/turnout/direction → "moving"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "unknown"

där meddelanden betyder följande:

closed-closed betyder att en korsningsväxel ska läggas för rakt genomgående trafik

thrown-closed betyder att en korsningsväxel ska läggas från svängande till rakt

closed-thrown betyder att en korsningsväxel ska läggas från rakt till svängande

thrown-thrown betyder att en korsningsväxel ska läggas för korsande trafik

unknown när växeln är i okänt läge, exempelvis direkt efter en start av enheten