Montering

Hela växelstyrningen behöver kunna monteras på en modelljärnväg.

Låda med hållare

Det finns en låda framtagen för växelstyrningen som är anpassad för 3D-utskrift. Den rymmer en Wemos kretskortsdator och ett kretskort. Den har öppningar för de anslutningar som behövs, resetknappen åtkomlig och ett hål så man ser statusdioden på kretskortsdatorn (på baksidan).

Ska du styra en växel så har lådan följande anslutningar:Låda för en växel

Till lådorna finns även en hållare och en avlastning/upphängning för USB-kabel.

Underlagen för all hårdvara finns i ett Github repository.

OBS!

Ännu så länge finns inte lådan för två växelstyrningar framtagen!

Hopkoppling

Nu är allting klart för att kopplas ihop till en fungerande växelstyrning.

  • Ett eller två servon kopplas till de trepoliga stiftlisterna på kretskortet
  • Knapp & lysdioder till den 4-poliga hylslisten
  • 5V-matning kan antingen ske via micro-USB-kontakten direkt på kretskortsdatorn, alternativt via en 2-polig hylslist till kretskortet.

Lösa delar

Om du inte använder den föreslagna lådan, är det så här allting ska kopplas ihop.

Koppla för en växel

Koppla till låda

Använder du lådan och styrpanelen, är inkopplingen förstås densamma, men det enda du ser är nu de yttre anslutningarna som ska användas.

Koppla för en växel