Version 0.9.0

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Nu har version 0.9.0 av MRC blivit färdig, så här dan före dopparedan. Den innehåller inga nyheter i programkoden utan är istället en dokumentations-release inför version 1.0.0. I och med denna version ska all dokumentation vara klar.

  • Skapat en webbsida som beskriver hur man kan bidra till MRC
  • Dokumenterat alla funktioner i Växelstyrnings-programmet (2turnout)

Under arbetet har jag även hittat ett par bugga som skulle behöva rättas innan version 1.0.0. Jag ska nu även fundera på om det finns fler saker jag vill ha in eller testa innan jag släpper den första skarpa versionen.