Version 0.8.0

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Så är det dags för ännu ett litet steg på vägen till första versionen av MRC. Nu har jag lagt upp version 0.8.0 och den innehåller endast uppdateringa för 3D-utskrifter:

  • Ny styrpanel för Y-växlar
  • Ny låda för styrning av trevägs- och korsningsväxlar
  • Namnändring från "multibox" till "mainbox"

Namnändringen är en "ständigt" pågående process där jag försöker få filnamnen att mer tydligt spegla vad det är för pryl som avses.