Flytt till eget repository

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Det sker en del arbete just nu, med målet att ha en fullt fungerande växelstyrning klar som en slags "verion 1.0.0" av MRC.

Första steget

I detta första steg (v0.5.0) har jag gjort en ordentlig genomgång av MQTT-kommunikationen så att både Konventionen, ämnesstrukturen och funktionsexemplen stämmer överens. Funktionsexemplen har dessutom blivit mer logiska och konsekventa.

När det gäller dokumentationen har den tagit ett litet steg bakåt, mest för att jag inte hunnit få klart alla förändringar. Men det finns tillräckligt med dokumentation för den som vill prova att göra en växelstyrning. Nästa steg mot version 1.0.0 är just att få till mer/bättre dokumentation.

Programvaran till växelstyrningen är nu också fullt fungerande, men än så länge kan den bara styra en växel. Tanken är att möjligheten att styra en andra växel ska komma i version 0.7.0.

Ny webbplats & -adress

Ett större steg har tagits i och med att jag skapat en "organisation" på Github och registrerat en webbadress. I och med detta vill jag dels visa att MRC inte enbart ska vara mitt eget privata projekt och dels ge möjlighet till samarbete om fler är intresserade.

Jag kommer nu allt mer flytta över information och utveckling av MRC till denna nya webbplats/repository. Innan version 1.0.0 är det också tänkt att lite mer information om hur man kan bidra ska ordnas. Jag återkommer!