Flera uppdateringar

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Det går sakta framåt med MRC. Under sommaren har jag börjat standardisera en del MRC-funktioner så att enheter från olika personer ska kunna kommunicera med varandra. Ett viktigt steg för att t.ex kunna använda MRC på modulbanor med moduler från olika ägare. Jag har nu tagit fram en första version av hur exempelvis växlar, signaler och knappar ska hanteras.

Övriga uppdateringar är exempelvis

  • Påbörjat en sida om koden till mina MRC-program
  • Rättat lite olika texter & bilder
  • Försökt ändra så att introduktionssidan blir enklare att förstå
  • Ändrat ordningen på ämnena i vänstra spalten