Version 0.6.0

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Nu är det dags för version 0.6.0 av MRC. Det är en verson som bara innehåller lite förbättringar av dokumentationen. Alltså inget stort, men ack så viktigt om man vill skapa egna enheter. Detta har kompletterats sen version 0.5.0:

  • Skapat beskrivning av styrpanelhållare
  • Fler bilder till beskrivning av styrpanel för växelstyrning
  • Illustrerat vad växelstyrningen kan styra
  • Bättre/mer korrekta skärmdumpar på sidan Enheters inställningar

Nästa steg är nu att komplettera växelstyrningen så att den kan hantera två växlar. Det är ett lite större arbete och kommer att ta lite längre tid att få till ordentligt. Ha tålamod.

Flytt till eget repository

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Det sker en del arbete just nu, med målet att ha en fullt fungerande växelstyrning klar som en slags "verion 1.0.0" av MRC.

Första steget

I detta första steg (v0.5.0) har jag gjort en ordentlig genomgång av MQTT-kommunikationen så att både Konventionen, ämnesstrukturen och funktionsexemplen stämmer överens. Funktionsexemplen har dessutom blivit mer logiska och konsekventa.

När det gäller dokumentationen har den tagit ett litet steg bakåt, mest för att jag inte hunnit få klart alla förändringar. Men det finns tillräckligt med dokumentation för den som vill prova att göra en växelstyrning. Nästa steg mot version 1.0.0 är just att få till mer/bättre dokumentation.

Programvaran till växelstyrningen är nu också fullt fungerande, men än så länge kan den bara styra en växel. Tanken är att möjligheten att styra en andra växel ska komma i version 0.7.0.

Ny webbplats & -adress

Ett större steg har tagits i och med att jag skapat en "organisation" på Github och registrerat en webbadress. I och med detta vill jag dels visa att MRC inte enbart ska vara mitt eget privata projekt och dels ge möjlighet till samarbete om fler är intresserade.

Jag kommer nu allt mer flytta över information och utveckling av MRC till denna nya webbplats/repository. Innan version 1.0.0 är det också tänkt att lite mer information om hur man kan bidra ska ordnas. Jag återkommer!

Flera uppdateringar

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Det går sakta framåt med MRC. Under sommaren har jag börjat standardisera en del MRC-funktioner så att enheter från olika personer ska kunna kommunicera med varandra. Ett viktigt steg för att t.ex kunna använda MRC på modulbanor med moduler från olika ägare. Jag har nu tagit fram en första version av hur exempelvis växlar, signaler och knappar ska hanteras.

Övriga uppdateringar är exempelvis

  • Påbörjat en sida om koden till mina MRC-program
  • Rättat lite olika texter & bilder
  • Försökt ändra så att introduktionssidan blir enklare att förstå
  • Ändrat ordningen på ämnena i vänstra spalten

Ny dokumentationsplats

Peter Kindström

Peter Kindström

Maintainer of MRC

Välkommen till denna nya webbplats!

Jag har nu äntligen fått kraften att samla all dokumentation om MRC på ett ställe - och dessutom på ett lite snyggare sätt. Jag tyckte inte Githubs inbyggda möjligheter var tillräckliga...

Det är egentligen inte mycket som ändrats, men en stor sak är ändå att jag nu gjort en bättre beskrivning av hur man kan använda MRC. Du hittar den i dokumentationens avsnitt MRC Ämnesstruktur. Där kan du läsa mer om hur du kan använda MRC i dina egna applikationer.

För mig personligen är det också lite enklare att hålla denna dokumentationsplats uppdaterad, än att jobba med en större webbplats. Om det betyder fler uppdateringar är osäkert, men chansen ökar i alla fall.

Väl mött!