Knappar/omkopplare

Tryckknapp

För en enkel tryckknapp (t.ex. i ett stÀllverk) anvÀnder vi typen pushbutton:

mrc/[id]/[node]/$type → "pushbutton"

De Àmnen som dÄ mÄste finnas för en tryckknapp Àr dessa:

mrc/[id]/[node]/action
mrc/[id]/[node]/action/set

och meddelandet som anvÀnds Àr push, exempelvis:

mrc/[id]/button/action/set → "push"
mrc/[id]/button/action/ → "idle"

dÀr meddelandet betyder följande:

push betyder att knappen har eller ska tryckas ner.

idle knappen Àr inte nedtryckt. Detta kan enbart vara en status.

HÀr bör knappen sÀtta status (publish) i sitt Àmne mrc/[id]/[node]/pushbutton bara under den stund knappen verkligen trycks ner. Sedan bör statusen Àndras till idle.

Omkopplare

För en omkopplare med tvÄ eller flera lÀgen anvÀnder vi typen switchN:

mrc/[id]/[node]/$type → "switchN"

DÀr bokstaven "N" ovan representerar en siffra som talar om hur mÄnga lÀgen omkopplaren har. De Àmnen som dÄ mÄste finnas för en tryckknapp Àr dessa:

mrc/[id]/[node]/position
mrc/[id]/[node]/position/set

och meddelandet som anvÀnds Àr stateN, exempelvis:

mrc/[id]/[node]/$type → "switch3"
mrc/[id]/button/position/set -> "state2"

dÀr meddelandet betyder följande:

state0 omkopplarens utgÄngslÀge, exempelvis en ÄterfjÀdrande omkopplare

state1 omkopplarens första funktionslÀge

state2 omkopplarens andra funktionslÀge

Antalet lÀgen styrs av typen switchN dÀr "N" Àr en siffra som visar antalet möjliga lÀgen.