Växlar

Tvåvägsväxel

För växel med två lägen (vänster, höger eller Y) använder vi typen 2turnout:

mrc/[id]/[node]/$type → "2turnout"

De ämnen som då måste finnas för en tvåvägsväxel är dessa:

mrc/[id]/[node]/direction/
mrc/[id]/[node]/direction/set

och meddelanden som används är diverge, through, moving och unknown, exempelvis:

mrc/[id]/turnout/direction/ → "diverge"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "through"
mrc/[id]/turnout/direction → "moving"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "unknown"

där meddelanden betyder följande:

diverge betyder att växeln ska lägga till sidospår

through betyder att växeln ska lägga rakt

moving betyder att växeln är under omläggning ()och inte tar emot nya kommandon)

unknown när växeln är i okänt läge, exempelvis direkt efter en start av enheten

Trevägsväxel

För växel med tre lägen (vänster, höger och rakt) använder vi typen 3turnout:

mrc/[id]/[node]/$type → "3turnout"

De ämnen som då måste finnas för en trevägsväxel är dessa:

mrc/[id]/[node]/direction/
mrc/[id]/[node]/direction/set

och meddelanden som används är left, right, through, moving och unknown, exempelvis:

mrc/[id]/turnout/direction/set → "left"
mrc/[id]/turnout/direction/ → "right"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "through"
mrc/[id]/turnout/direction → "moving"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "unknown"

där meddelanden betyder följande:

through betyder att växeln ska lägga rakt

left betyder att en 3-vägsväxel ska läggas till sidospår vänster

right betyder att en 3-vägsväxel ska läggas till sidospår höger

unknown när växeln är i okänt läge, exempelvis direkt efter en start av enheten

Korsningsväxel

För en korsningsväxel med upp till fyra lägen använder vi typen 4turnout:

mrc/[id]/[node]/$type → "4turnout"

De ämnen som då måste finnas för en korsningsväxel är dessa:

mrc/[id]/[node]/[property]/
mrc/[id]/[node]/[property]/set

och meddelanden som används är ???, ???, ???, ???, moving och unknown, exempelvis:

mrc/[id]/turnout/direction/ → "?"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "?"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "?"
mrc/[id]/turnout/direction/ → "?"
mrc/[id]/turnout/direction → "moving"
mrc/[id]/turnout/direction/set → "unknown"

där meddelanden betyder följande:

through-through betyder att en korsningsväxel ska läggas för rakt genomgående trafik

throw-through betyder att en korsningsväxel ska läggas från svängande till rakt

through-throw betyder att en korsningsväxel ska läggas från rakt till svängande

throw-throw betyder att en korsningsväxel ska läggas för korsande trafik

unknown när växeln är i okänt läge, exempelvis direkt efter en start av enheten