Mönsterkort

För att enklare koppla ihop sin växelstyrning, kan man använda ett mönsterkort att montera kretsar på. Detta mönsterkort har testats och fungerar. Det finns färdigt både för egen tillverkning och för beställning (i 3-pack) från Aisler.

Underlagen för alla mönsterkort finns i ett Github repository.

Växelstyrning

Mönsterkortet är dubbelsidigt och har måtten 17x35 mm. Det är tänkt att användas tillsammans med en kretskortsdator typ Arduino. Via kortet kan man ansluta två servon, en knapp och två lysdioder till kretskortsdatorn.

R1 och R2 är till för att begränsa strömmen till lysdioderna. De kan normal vara runt 120 Ohm för 3.3V matning och runt 330 Ohm för 5V-matning, men storleken är förstås beroende av vilken typ av lysdiod du använder och vilken ljusstyrka du vill ha. R3 är ett pullup-motstånd och bör lämpligen vara på 10 kOhm.

Anslutningar

Till vänster finns anslutning för tryckknapp (- och Btn) och två lysdioder (L1 och L2).

Upptill i mitten kan man ansluta strömmatning på lite olika sätt. Man ansluter normalt en yttre strömmatning till en av - och 5V-anslutningarna och kretskortsdatorns 5V-matning till de andra. Om kretskortsdatorn använder 3.3V för sin kommunikation ansluts dess 3.3V-matning till 3V, men om den har 5V för kommunikationen ansluts dess 5V-matning istället.

Till höger finns anslutningsmöjlighet för två servon (S1 och S2).

Nere till höger finns anslutningsmöjligheterna till kretskortsdatorn; lysdioder (L1 och L2), tryckknapp (Btn) och servostyrning ()S1 och S2).

För alla anslutningar kan man välja att antingen löda direkt mot mönsterkortet eller montera stift- eller hylslister för mer flexibel anslutning.

Strömmatning

Man kan strömmata kretskortet & kretskortsdatorn på lite olika sätt. Konstruktionen är gjord för att kunna hantera både 3.3V- och 5V-baserade kretskortsdatorer.

Hur man använder anslutningarna beror också på hur man vill (och kan) strömförsörja kretskortsdatorn samt om den orkar driva servona.

Kopplingsschema

För 5V-baserade kretskortsdatorer finns följande alternativ:

  • Man matar kretskortsdatorn separat och ansluter 5V- och - på kretskortet till extern strömmatning (t.ex USB-adapter)
  • Man matar kretskort och kretskortsdator gemensamt antingen från kretskortsdatorn om den orkar driva servon eller från 5V- och - på kretskortet samt ansluter 5V- och - mellan kretskort och kretskortsdator. I bägge alternativen kopplar man ihop 5V- och 3.3V-pinnarna på kretskortet.

För 3.3V-baserade kretskortsdatorer gäller följande:

  • Man matar kretskortsdatorn separat och ansluter 5V- och - på kretskortet till extern strömmatning (t.ex USB-adapter). Man ansluter 3V till 3.3V-matning på kretskortsdatorn.

Det finns även en möjlighet att ansluta flera kretskort i serie och då använder man de både strömanslutningarna till att mata vidare strömförsörjningen.