MQTT

När vi nu har en fungerande accesspunkt, är det ganska lätt att lägga till den sista pusselbiten, MQTT. Det är alltså den programvara som sköter hanteringen av de meddelanden som skickas mellan olika datorer i exempelvis MMRC.

I denna beskrivning används den mycket vanliga brokern Mosquitto som är baserad på öppen källkod.

Installera programvaran

  • Starta Terminalen och skriv
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

Efter installationen ska allting bara starta automatiskt och du kan använda MQTT direkt.

Testa installation

Om du inte har installerat MQTT på samma dator som du nu ska testa allting på, så ersätter du localhost med den IP-adress som datorn med MQTT brokern har (t.ex. 192.186.4.20).

  • Testa MQTT genom att i terminalen skriva (du prenumererar på ämnet "testkanal")
mosquitto_sub -h localhost -v -t testkanal
  • Starta en ny Terminal och skriv följande kommande för att skicka (publicera) meddelandet "Hello world! till ämnet "testkanal":
mosquitto_pub -h localhost -t testkanal -m "Hello world!"

Förhoppningsvis dyker nu meddelande upp på den andra Terminalen och du kan se att allting fungerar som det ska!